Samenwerking in Seafood promotie

Samenwerking met het oog op de promotie van een prachtig product als seafood.  Dat was het doel van een constructieve bespreking tussen Mike Turenhout van de Visfederatie en vertegenwoordigers van Urk Seafood onlangs op Urk. Rein Brands schoof aan namens de Vereniging Visgroothandelaren Urk, samen met Emma Wakker namens SPIKKER, het marketingbureau achter Urk Seafood. De Visfederatie zet zich als landelijke brancheorganisatie in voor de visgroothandel en specifiek voor het ontwikkelen van een strategie voor de hele sector. Dat heeft onder andere geleid tot een geslaagde beurs met een NL Seafood paviljoen in Singapore. Ook het Nederlands Visbureau / Dutch Fish Marketing Board deed via teams mee aan deze bespreking!

Deze inzet valt mooi samen met de doelstelling achter Urk Seafood: de promotie van de Urker seafoodhub op het wereldtoneel. De USP’s van Urk Seafood: historie, totaalassortiment, expertise en infrastructuur, vertonen veel overeenkomsten met de focuswaarden van NL Seafood: erfgoed, strategische locatie en voedselveiligheid. De link tussen de twee belangen was snel gelegd en Rein Brands en Mike Turenhout namen het initiatief voor een bespreking. ,,We hebben een gezamenlijk belang als landelijke, maar ook als Urker seafoodsector. Waar je kunt samenwerken, moet je dat ook zeker doen, want samen maak je een grotere vuist. Vandaar dat we enthousiast zijn over de mogelijkheden om met de Visfederatie op te trekken”, aldus Brands namens de VVU. Bert van Rooijen van Brand New ID schoof ook aan op Urk, vanuit de Federatie is hij betrokken bij de branding van NL Seafood.

In november verwachten de partijen elkaar weer te treffen om verdere samenwerking in de branding voor 2024 uit te werken.

Op de foto v.l.n.r. Rein Brands, Emma Wakker, Bert van Rooijen (Brand New ID) en Mike Turenhout. 

Deel dit bericht: