Interview met Wethouder Nathanaël Middelkoop

Wethouder van financiën, economische zaken en visserij, grondzaken, onderwijs en arbeidsmarkt van Urk

De Ontwikkeling van de gemeente Urk als internationale seafoodhub

Visserij en ondernemerschap zijn twee begrippen die bij vrijwel iedere Urker in de genen zit. Sinds het ontstaan van de lokale visserijcultuur op Urk rond het jaar 1600 heeft er in deze sector op ieder vlak ontzettend veel groei plaatsgevonden. Wat begon met vissen op de Zuiderzee, groeide aan het einde van de zeventiende eeuw al langzaam uit naar het trotseren van de Noordzee.

De Urker economie begon zich, naarmate het eiland grond aan de zee verloor, steeds meer te focussen op de visserij. De Urkers bleven innoveren en ook na de aanleg van de afsluitdijk lieten de bewoners van Urk zich niet uit het veld slaan. Zoetwatervisserij ontstond op het IJsselmeer, maar ook de Noordzee werd door Urkers bevist, met de nodige aanpassingen aan de vloot.

Ondernemers faciliteren

Deze noodzakelijke innovatie en flexibiliteit zie je nog steeds op Urk, hedendaags voornamelijk in de visverwerking en opslag. De omschakeling van lokale visserij, naar vis geïmporteerd vanuit Scandinavië en Schotland en de rest van de wereld, brengt veel kansen met zich mee. De gemeente ziet de ontwikkelingen binnen de sector en speelt hier een faciliterende rol in door het creëren van ruimte voor ondernemen en dienstverlening, maar ook het stimuleren van verduurzaming, samenwerking via clustervorming, het versterken van kennis en innovatie en inzet op human capital (talentontwikkeling).

Met de aanleg van het binnendijkse bedrijventerrein Port of Urk als volgende stap in de groei van de visverwerkings- en bewerkingsindustrie zet de gemeente in op ruimte en mogelijkheid tot doorontwikkeling voor ondernemers. Dit wil de gemeente bereiken door samen met ondernemers in de sector te investeren in vergroening, samenwerken en kennis en innovatie. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een koudewarmtenet, waarbij de restwarmte van de visverwerkende industrie wordt ingezet voor het verwarmen van woningen en bedrijven, en de ontwikkeling van een smart energyhub, waarbij duurzame stroom slim wordt benut en waar nodig opgeslagen. Daarnaast wordt er ook lokaal ingezet op het gebied van waterverbruik en de verwerking van restproducten.

Samenwerking stimuleren

De gemeente legt naast deze initiatieven de nadruk op het stimuleren van samenwerking tussen de bedrijven onderling (clusterontwikkeling) en het invoeren van parkmanagement op de berdrijventerreinen. Tot slot moet de versterking van het maritieme onderwijs van de maritieme Campus op Urk er toe leiden dat de volgende generaties kennis van het vak opdoen. Dit kunnen deze jongeren in de toekomst in zetten door hun steentje bij te dragen bij de instandhouding en de groei van de visindustrie en de lokale economie, zodat de sector toekomstbestendig blijft en daarbij weerbaar en wendbaar voor nieuwe veranderingen.   

Tenslotte is weerbaarheid een belangrijk kernbegrip. Weerbaarheid is de afgelopen decennia een terugkerend woord. De omschakeling van landbouw naar visserij, de overgang van Zuiderzee naar IJsselmeer, maar ook de effecten van Brexit zijn allen een goed voorbeeld van hoe sterk Urk is. Eventuele economische of politieke klappen worden door de stabiele positie van Urk als internationale seafood hub niet alleen geïncasseerd, maar ze geven zelfs reden voor verdere innovatie, groei en versterking van de sector. Het lokale cluster kan daardoor een stabiele samenwerking met partijen van buitenaf garanderen, ongeacht of deze partners zich in binnen- of buitenland bevinden. Door meer focus te leggen op kwaliteit wordt ook de economische vitaliteit van het volledige cluster aan seafoodondernemers op Urk vergroot. Niet alleen in de bedrijfsprocessen, maar ook bij de bouw en aanleg van nieuwe industrie op Port of Urk.

De kracht van Urk als internationale Seafoodhub

Al deze ontwikkelingen en kernwaardes laten zien waarom Urk zo goed werkt als internationale seafoodhub. De sterkte positionering, onderlinge samenwerking, decennia aan ervaring, innovatie en kennisdeling, duurzaamheidsstrategieën en gemeentelijke betrokkenheid zijn allen het toonbeeld van de kracht van Urk en haar ondernemers als internationale spelers.

Deel dit bericht: