Privacyverklaring

Via de website www.urkseafood.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.urkseafood.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk heeft hier geen invloed op.

Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk heeft Google geen toestemming gegeven om via Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier

Als u een inschrijf- of contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw achternaam, geboortenaam, roepnaam, officieel voorna(a)m(en), voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorteplaats, geboorte datum en de naam van het bedrijf waarvoor u werkt.
Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.
Wij publiceren uw gegevens niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@urkseafood.nl. Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk via info@urkseafood.nl.

Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk is als volgt te bereiken:

Bezoekadres: Het Spijk 18a, 8321 WT, Urk

E-mailadres: info@urkseafood.nl