Arbo en veiligheid

Het werken met machines verhoogt de kans op incidenten, maar ook zonder machines kan natuurlijk iemand iets overkomen. Er is daarom behoefte aan meer kennis van en ervaring met preventie (Risico-inventarisatie & -evaluatie) en hulpverlening bij incidenten eerste hulp en/of brandbestrijding en ontruiming. Deze cursus biedt de deelnemer de handvatten om een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving en binnen deze training kan getraind worden met een lotus-slachtoffer.

Onderdelen

  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • Plan van aanpak
  • Preventieve en repressieve veiligheid
  • Arbozorg
  • Arbowet- en regelgeving
  • Risicobeheersing
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bedrijfshulpverlening

Duur:5 bijeenkomsten van 3,5 uur
Periodes:Half okt t/m half dec. Mrt t/m mei
Starttijden:14:00, 15:00 of 16:00 uur
Locatie:Urk
Zelfstudie:3 uur
Min. Deelnemers:8
Max. Deelnemers:12
Kosten:v.a. € 350,- tot € 450
Resultaat:BHV kennis en kunde + RI&E begrijpen
Deel deze cursus

Inschrijven cursus

Geslacht(Vereist)
Geboorte datum(Vereist)